ภาพยนต์สั้นเฉลิมพระเกียรติ์ เรื่อง สัญญาณจากฟ้า VR009
เนื่องในโอกาสวันสื่อสารแห่งชาติ 2557