ผู้ใช้สามารถโทรจากเครื่องคอมพิวเตอร์ต้นทาง ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ไปยังโทรศัพท์บ้าน หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทั้งภายในและต่างประเทศได้ทั่วโลก ในอัตราค่าโทรที่ประหยัด ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์ต้นทางต้อง ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม Softphone และต้องมีเงินอยู่ใน Mouthmun ID จึงจะสามารถโทรออกได้

วิธีการโทรสำหรับ MouthFone


วิธีการโทรสำหรับ MouthFone ทำได้ 2 วิธี คือ

1. นำ Username และ Password มาเติมเงิน (Topup) ลงใน Mouthmun ID ของตนเอง โดยเข้าไปใน www.mouthmun.com
(ในหน้ามุมสมาชิก ซึ่งต้อง login เข้าสู่ระบบสมาชิกก่อนโดยใช้ Mouthmun ID และ Password ที่ได้สมัครสมาชิกไว้) หรือเติมเงินใน Softphone ได้เลย โดยไปยังเมนู Topup ในเมนู Setting ซึ่งวิธีนี้สมาชิกจะสามารถสะสมแต้มเพื่อแลกรับของรางวัลต่างๆ ได้มากมาย ที่ Mouthmun shop

2. นำ Username ที่ได้รับจากการซื้อบริการ Mouthmun มากรอกเป็น Mouthmun ID ใน Softphone ได้เลย (ใช้ Password 8 digits ที่ได้รับมาเลย) แต่วิธีนี้จะถือว่าผู้ใช้บริการไม่ได้เป็นสมาชิกของ Mouthmun ดังนั้นจะไม่ได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ เช่น การสะสมแต้มเพื่อแลกรับของรางวัล

จากนั้น กดหมายเลขโทรศัพท์ปลายทางได้เลย โดยมีรูปแบบการกดดังนี้ Country Code + Area Code + Number เช่น
» โทรเข้ามือถือในประเทศไทย ให้กด 668-1234-5678
» โทรเข้าเบอร์โทรศัพท์พื้นฐานในกรุงเทพฯ ให้กด 66-2234-5678
» โทรไปประเทศสหรัฐอเมริกา ให้กด 1-213-4138888
» โทรไปประเทศจีน ให้กด 86-755-61338888
» โทรไปฮ่องกง ให้กด 852-2377-8888

สิ่งจำเป็นก่อนลงโปรแกรม


อุปกรณ์ PC หรือ Notebook คุณสมบัติขั้นต่ำดังนี้
ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 95/98/98SE/NT/2000/ME/XP
CPU Pentium II ขึ้นไป หน่วยความจำ 64
หูฟัง พร้อมไมโครโฟน หรือ ไมโครโฟนและลำโพง
Sound card
------------------------------------------------------------------------------------
เครื่องคอมพิวเตอร์ดังกล่าวต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
(คุณภาพของเสียงขึ้นอยู่กับคุณภาพของการเชื่อมโยงอินเตอร์เน็ต
ไม่ควรต่ำกว่า 40 kbps)
------------------------------------------------------------------------------------
โปรแกรม Softphone
------------------------------------------------------------------------------------
Pin code สำหรับการโทร